Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


2. zastupitelstvo obce

24.04.2017 16:48 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 3.5.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení závěrečného učtu za rok 2016
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka z MS kraje
3.Odprodej části pozemku – 1152/2
4.Různé
5.Diskuse


Srdečně zve Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

10.04.2017 16:34 (platnost do: 31.05.2017)
 
 

Závěrečný účet za rok 2016

05.04.2017 15:25
 
 

Rozpočet obce Řeka na rok 2017, rozpočtový výhled do roku 2021

28.03.2017 12:13 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Odprodej pozeku 1152

27.03.2017 16:05 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Obecně závazná vyhláška 1/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a základní školy

24.03.2017 11:47
 
 

Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2017

24.03.2017 11:00


Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.

 
 

Neznámý vlastník

17.03.2017 13:35 (platnost do: 31.12.2023)
 
 

1. zastupitelstvo obce Řeka

01.03.2017 17:00 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka na1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 8.3.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení dohody mezi obci Řeka a Smilovice o spadovém obvodu pro MŠ Řeka
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka
3.Projednaní a schválení žádosti Myslivecký spolek Smilovice – Řeka
4.Podání žádosti na navýšení ceny za požární prevenci v obci Smilovice
5.Žádost Slezské evangelické církve v Komorní Lhotce – na kapli v Řece
6.Různé
7.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Návrh rozpočtu na rok 2017 Sdružení obcí povodí Stonávky

02.01.2017 11:15 (platnost do: 31.12.2017)