Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


Návrh střednědobého výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 15:30 (platnost do: 31.12.2027)
 
 

Rozpočtové opatření č. 1. 2017

21.06.2017 13:40 (platnost do: 31.12.2017)

Originál rozpočtového opatření je uložen v kanceláři obecního úřadu v Řece
 
 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

02.06.2017 13:18 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Rozpočtové opatření Sdružení obcí povodí Stonávky č. 1. 2017, Závěrečný účet 2016

29.05.2017 08:59 (platnost do: 31.12.2018)

Bylo přijato Rozpočtové opatření č. 1 SOPS, které je vyvěšeno na internetových stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu.

Závěrečný účet je vyvěšen na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, třanovice 1
 
 

2. zastupitelstvo obce

24.04.2017 16:48 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 3.5.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení závěrečného učtu za rok 2016
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka z MS kraje
3.Odprodej části pozemku – 1152/2
4.Různé
5.Diskuse


Srdečně zve Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Závěrečný účet za rok 2016

05.04.2017 15:25
 
 

Rozpočet obce Řeka na rok 2017, rozpočtový výhled do roku 2021

28.03.2017 12:13 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Odprodej pozeku 1152

27.03.2017 16:05 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Obecně závazná vyhláška 1/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a základní školy

24.03.2017 11:47
 
 

Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2017

24.03.2017 11:00


Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.