Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


4.Zastupitelstvo obce

07.08.2017 16:46 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 16.8.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Žádost o změnu užívaní budovy – p.Kapustková
2.Schvalení a výběr dodavatele na dopravní automobil
3.Projednaní a schválení opravy kříže a chodníků na hřbitově
4.Projednaní a schválení dodatků s MU TŘINEC o přestupcích
5.Různé
6.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

8. Slezský sraz dvoutaktu v Řece

10.07.2017 16:08 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Nařízení MÚ Třinec 5/2017 a 7/2017

04.07.2017 08:40 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Návrh střednědobého výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 15:30 (platnost do: 31.12.2027)
 
 

Rozpočtové opatření č. 1. 2017

21.06.2017 13:40 (platnost do: 31.12.2017)

Originál rozpočtového opatření je uložen v kanceláři obecního úřadu v Řece
 
 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

02.06.2017 13:18 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Rozpočtové opatření Sdružení obcí povodí Stonávky č. 1. 2017, Závěrečný účet 2016

29.05.2017 08:59 (platnost do: 31.12.2018)

Bylo přijato Rozpočtové opatření č. 1 SOPS, které je vyvěšeno na internetových stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu.

Závěrečný účet je vyvěšen na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, třanovice 1
 
 

2. zastupitelstvo obce

24.04.2017 16:48 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 3.5.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení závěrečného učtu za rok 2016
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka z MS kraje
3.Odprodej části pozemku – 1152/2
4.Různé
5.Diskuse


Srdečně zve Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Závěrečný účet za rok 2016

05.04.2017 15:25
 
 

Rozpočet obce Řeka na rok 2017, rozpočtový výhled do roku 2021

28.03.2017 12:13 (platnost do: 31.12.2017)