Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


zpět

Harmonogram svozu odpadu v roce 2017


02.01.2017 11:20 Poplatek za odpad je v roce 2017 stejný jako v roce 2016, to je 580,--Kč na poplatníka.
Účet pro úhrady poplatku:
35-1682055379/0800
variabilní symbol číslo nemovitosti.

V roce 2017 došlo ke změně svozového dne separovanéh odpadu v pytlích!
Svozovým dnem je P O N D Ě L Í !!!