Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

7. zasedání zastupitelstva obce Řeka


31.10.2011 09:55  P O Z V Á N K A

na 7. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 7.11. 2011 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:
1. Výběr firmy na zhotovení nového územního plánu obce ŘEKA
2. Schválení neinvestiční dotace z kraje na hasiče
3. Žádost o příspěvky - ISU Komorní Lhotka , Charita Č. Těšína , Sociální služby Třinec
4.Projednání schválení vyjádření MU Třinec - podněty na změnu u UP
5. Různé
6. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce