Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

Registr oznámení dle zákona o střetu zájmů


20.06.2008 08:55 
Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení. Veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou:

Přístup k informacím

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.