Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

zastupitelstvo obce Řeka


11.06.2012 17:15  P O Z V Á N K A

na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 18.6. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Schválení závěrěčného účtu obce za rok 2011
2. Žádost p.Georgiadise o veřejné osvětlení
3. Různé
4. Diskuze


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce