Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci .


12.07.2012 19:21 Obec Řeka
Řeka č.p. 73 . 739 55


Výběrové řízení na projektanta pro projektovou dokumentaci :
Posílení jímání vodovodního řadu obce Řeka.

Zadaní :
- Zpracováni projektové dokumentace na jímaní vody v délce cca 800 m od rezervoárů.
- Úprava surové vody na pitnou dle možností ( chlorovaní ,ionizace ,UV lampa )
- Zpracovaní projektu na rezervní posilovací vrt na obecním pozemku na základě hydrogeologického průzkumů.
- Projektová dokumentace na propojení vodovodu obce Řeka na rezervoárů obce Smilovice –včetně měření odebraných m3 vody a její regulaci , a její následné úpravy
- Cenová kalkulace na celou realizaci stavby

Podmínky pro hodnocení :
- Projektová dokumentace včetně územního rozhodnutí
- Akreditovaný projektant pro vodohospodářské stavby
- Minimálně 5 let v oboru .
- Reference
- Nejnižší cenová nabídka - podána po místním šetření nejpozději dne 15.8.2012 v 15.00 hod. na obecním úřadě v Řece .

Podrobné informace k požadavkům na projektovou dokumentaci budou sděleny na místní obchůzce všem zájemcům najednou dne 6.8.2012 od 8.00 hodin na obecním úřadě v Řece . Za účasti starosty obce Řeka , vodovodního správce obce Řeka a zástupce obce Smilovice .

Zájemci se mohou hlásit u starosty obce Řeka do 3.8.2012
Tomáš Tomeczek – starosta obce Řeka
Mob. 775 180 636