Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

8.zasedání zastupitelstva obce Řeka


10.12.2012 16:03 P O Z V Á N K A

   na poslední 8. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 17. 12. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2013
2. Schválení rozpočtového opatření č.2 na rok 2012
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2012
4. Schválení úpravy smlouvy dotace na přípravu projektu z Kraje ( chodník )
5. Žádost o příspěvek Evangelické církve na generální opravu zvonu v kapli v Řece.
6. Různé
7. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Pro všechny kteří přijdou bude připravené malé překvapení .