Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


zpět

7. zasedání zastupitelstva


16.10.2013 10:16 P O Z V Á N K A
na 7. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné a bude se
konat dne 23.10. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:
1. Schválení 2. úpravy rozpočtu obce
2. Smlouva s MSK o poskytnutí dotace na Hasiče
3. Odprodej pozemku
4. Nabídka na řešení veřejného osvětlení
5. Informace z sněmu starostu
6. Žádost na vodovodní přípojku p.Barta a p.Stibor
7. Informace Policie ČR Hnojník
8. Různé
9. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K starosta obce