Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


zpět

8.zasedání zastupitelstva


12.08.2014 05:55 P O Z V Á N K A

na 8. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 18.8. 2014 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Schválení 2 úpravy rozpočtu
2. Výběr realizační firmy , na MŠ a Hasičskou zbrojnici
3. Projednání povodňových stupňů
4. Schválení nových cen za pronájem sálu
5. Smlouva s RWE
6. Různé
7. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce