Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


zpět

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka


13.04.2016 15:54 P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.4.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení rozpočtového opatření č.1
2.Schválení změny dodavatele na elektřinu a plyn
3.Schválení žádosti o příspěvek na MS Smilovice – Řeka
4.Dodatek na autobusovou obslužnost s ARIVA
5.Darovací smlouva a zřízení věcného břemene s SCEAV Komorní Lhotka
6.Žádost farnosti ve Stříteži
7.Žádost KRPŠ hnojník
8.Různé
9.Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce