Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


zpět

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka


05.10.2016 17:15 na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 12.10.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Rozpočtové opatření č.3
2.Schvalení odprodeje starého hasičského auta Karosa
3.Projednaní a schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu
4.Projednání a schváleni žádosti firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
5.Různé
6.Diskuse

Srdečně zve


Starosta obce