Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka


14.11.2018 15:18 P O Z V Á N K A


na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka, které je veřejné
a bude se konat dne 22. 11. 2018 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:1. Schválení člena do školské rady ve Smilovicích

2. Schválení povodňové komise obce Řeka

3. Podnět na změnu územního plánu u pozemku č.300/1 – p.Pieter

4. Schválení přijetí dotace z SF Životního prostředí ČR – na pořízení elektromobilu

5. Řešení a podnět na umístění dětského hřiště – vyhlášená výzva

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvek na Česky svaz včelařů

7. Projednaní spolupráce s Charita Český Těšín

8. Různé

9. DiskuseSrdečně zve


Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce