Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

4. zasedání zastupitelstva obce Řeka


15.07.2019 16:10 P O Z V Á N K A


na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

které je veřejné a bude se konat dne 24. 7. 2019 v 17,00 hodin

v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Schválení pořízení, Změny č. 1 Územního plánu obce Řeka - zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona a obsah změny a určení pověřeného zastupitele.

2. Schválení pořizovatele změny č.1 Územního plánu obce Řeka

3. Žádost o příspěvek na kotlíkové dotace p.Kavulok

4. Projednání a chválení zhotovitele projektové dokumentace (vytvoření obecního dvoru)

5. Různé

6. Diskuse

Srdečně zveTomáš T O M E C Z E K - starosta obce