Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

6. zasedání zastupitelstva


25.11.2019 15:36 Pozvánka

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 2.12.2019 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Schválení soudního smíru s Energie Pro s.r.o.
2. Schválení darovací smlouvy s MAJOMAX CZ s.r.o.
3. Žádost o příspěvek Myslivecký spolek Smilovice - Řeka
4. Žádost o příspěvek Klub důchodců Střítež na rok 2020
5. Žádost o příspěvek na kotel paní G.K.
6. Žádost o příspěvek Český svaz včelařů ZO Smilovice
7. Žádost o poskytnutí daru KČT Beskydy
8. Smlouva o sběru a likvidaci odpadu s firmou Trafin Oil
9. Různé
10. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš Tomeczek - starosta obce Řeka