Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka


27.07.2009 16:43 
 

P O Z V Á N K A


   na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
 a bude se konat dne 3. 8. 2009 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Žádost o příspěvek na radovánky
2. Nová nájemní smlouva s ZŠ-MŠ Smilovice
3. Smlouva s MÚ Třinec - úložiště dat
4. Smlouva s Moravskoslezským Krajem - informační tabule
5. Různé
6. Diskuse

Srdečně zve
                                            Tomáš T O M E C Z E K
                                                    starosta obce