Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

1. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019

23.01.2019 16:35 (platnost do: 01.01.2030)

Pozvánka

na 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 31.1.2019 v 16,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Schválení pronájmu bytu
2. Schválení člena do dozorčí rady Stonaxu o.p.s.
3. Žádost o příspěvek na kotel paní M.K.
4. Žádost o dar na opravy v kostele sv. Michaela ve Stříteži
5. Různé
6. Diskuse


Srdečně zve

Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

02.01.2019 17:08 (platnost do: 31.12.2025)
 
pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností

27.12.2018 15:05 (platnost do: 31.12.2019)
 
pdf.png
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

12.12.2018 16:34 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A

na poslední 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2018,
které je veřejné a bude se konat dne 19. 12. 2018 v 17,00 hodin
v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Projednání a schválení jednacího řádu obce Řeka
2. Schválení člena do dozorčí rady Stonaxu o.p.s.
3. Schválení Plánu inventur na rok 2018 a inventarizačních komisi obce Řeka
4. Projednaní a schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
5. Projednaní a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2023
6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvek na Klub důchodců Střítež
7. Projednání ceníku služeb na rok 2019
8. Různé
9. Diskuse

Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce
 
 

Oznámení o změně územního plánu obce Řeka

12.12.2018 15:10 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png pdf.png
 

Zveřejnění záměru pronájmu bytových prostor

10.12.2018 17:33 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png
 

Sdružení obcí povodí Stonávky - Návrh rozpočtu na rok 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu

06.12.2018 14:24 (platnost do: 31.12.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Návrh rozpočtu pro 2019 na návrh střednědobého výhledu rozpočtu

03.12.2018 19:18 (platnost do: 31.12.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Rozsvícení stromečku

24.11.2018 16:11 (platnost do: 01.01.2030)
 
 

Obce Řeka zve na Mikulášské odpoledne

21.11.2018 17:09 (platnost do: 01.01.2030)