Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Odstávka vody

18.02.2019 15:26 (platnost do: 01.01.2030)

Vážení občané, ve středu 20. 2. 2019 bude probíhat monitoring vodovodu a zároveň odstávka vody na řádu od Parčíku přes Javor, obchod BEA, Hospůdka na náměstí, až po Slezský kamenolom. V době od 8:00 do 17:00 hod. Děkujeme za pochopení.
 
 

1. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019

23.01.2019 16:35 (platnost do: 01.01.2030)

Pozvánka

na 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 31.1.2019 v 16,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Schválení pronájmu bytu
2. Schválení člena do dozorčí rady Stonaxu o.p.s.
3. Žádost o příspěvek na kotel paní M.K.
4. Žádost o dar na opravy v kostele sv. Michaela ve Stříteži
5. Různé
6. Diskuse


Srdečně zve

Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

02.01.2019 17:08 (platnost do: 31.12.2025)
 
pdf.png pdf.png
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

12.12.2018 16:34 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A

na poslední 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2018,
které je veřejné a bude se konat dne 19. 12. 2018 v 17,00 hodin
v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Projednání a schválení jednacího řádu obce Řeka
2. Schválení člena do dozorčí rady Stonaxu o.p.s.
3. Schválení Plánu inventur na rok 2018 a inventarizačních komisi obce Řeka
4. Projednaní a schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
5. Projednaní a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2023
6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvek na Klub důchodců Střítež
7. Projednání ceníku služeb na rok 2019
8. Různé
9. Diskuse

Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce
 
 

Oznámení o změně územního plánu obce Řeka

12.12.2018 15:10 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png pdf.png
 

Zveřejnění záměru pronájmu bytových prostor

10.12.2018 17:33 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png
 

Rozsvícení stromečku

24.11.2018 16:11 (platnost do: 01.01.2030)
 
 

Obce Řeka zve na Mikulášské odpoledne

21.11.2018 17:09 (platnost do: 01.01.2030)
 
 

Pozvánka na zdobení perníčků....

16.11.2018 16:18 (platnost do: 01.12.2030)


 
 

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka

14.11.2018 15:18 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A


na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka, které je veřejné
a bude se konat dne 22. 11. 2018 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:1. Schválení člena do školské rady ve Smilovicích

2. Schválení povodňové komise obce Řeka

3. Podnět na změnu územního plánu u pozemku č.300/1 – p.Pieter

4. Schválení přijetí dotace z SF Životního prostředí ČR – na pořízení elektromobilu

5. Řešení a podnět na umístění dětského hřiště – vyhlášená výzva

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvek na Česky svaz včelařů

7. Projednaní spolupráce s Charita Český Těšín

8. Různé

9. DiskuseSrdečně zve


Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce