Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

02.01.2019 17:08 (platnost do: 31.12.2025)
 
pdf.png pdf.png
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

12.12.2018 16:34 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A

na poslední 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2018,
které je veřejné a bude se konat dne 19. 12. 2018 v 17,00 hodin
v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Projednání a schválení jednacího řádu obce Řeka
2. Schválení člena do dozorčí rady Stonaxu o.p.s.
3. Schválení Plánu inventur na rok 2018 a inventarizačních komisi obce Řeka
4. Projednaní a schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
5. Projednaní a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2023
6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvek na Klub důchodců Střítež
7. Projednání ceníku služeb na rok 2019
8. Různé
9. Diskuse

Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce
 
 

Oznámení o změně územního plánu obce Řeka

12.12.2018 15:10 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png pdf.png
 

Zveřejnění záměru pronájmu bytových prostor

10.12.2018 17:33 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png
 

Rozsvícení stromečku

24.11.2018 16:11 (platnost do: 01.01.2030)
 
 

Obce Řeka zve na Mikulášské odpoledne

21.11.2018 17:09 (platnost do: 01.01.2030)
 
 

Pozvánka na zdobení perníčků....

16.11.2018 16:18 (platnost do: 01.12.2030)


 
 

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka

14.11.2018 15:18 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A


na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka, které je veřejné
a bude se konat dne 22. 11. 2018 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:1. Schválení člena do školské rady ve Smilovicích

2. Schválení povodňové komise obce Řeka

3. Podnět na změnu územního plánu u pozemku č.300/1 – p.Pieter

4. Schválení přijetí dotace z SF Životního prostředí ČR – na pořízení elektromobilu

5. Řešení a podnět na umístění dětského hřiště – vyhlášená výzva

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvek na Česky svaz včelařů

7. Projednaní spolupráce s Charita Český Těšín

8. Různé

9. DiskuseSrdečně zve


Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce
 
 

Kalendář obce 2019

24.10.2018 16:19 (platnost do: 01.01.2030)

Kalendář obce 2019
Vážení občané pokud máte fotografie naší krásné obce, prosím pošlete je na email kalendar.reka.2019@seznam.cz v co nejkratší době. Pokud možno v co největší kvalitě.
OÚ Řeka

 
 

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řeka

22.10.2018 18:16 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png