Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Schválený závěrečný účet obce Řeka za rok 2018

09.04.2019 12:46 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povah Ministerstava změdělství týkajícího se lesů zasažených kůrovcem

08.04.2019 16:56 (platnost do: 31.12.2022)
 
pdf.png
 

Oznámení o počtu volebních okrsků volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 24. -25. května 2019

29.03.2019 14:14
 
pdf.png
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,

18.03.2019 16:11 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019,
které je veřejné a bude se konat dne 27. 3. 2019 v 17,00 hodin
v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Projednání a schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Řeka
2. Schválení smlouvy o dílo na provádění výkopových prací na veřejném pohřebišti obce Řeka
3. Projednání a schválení poplatku za napojení na obecní vodovod
4. Žádost o napojení na obecní vodovod p.Miczka
5. Žádost o napojení na vodovod p.Przywarová
6. Prohlášení účastníků řízení, manželů Szpandrzyk ve věci chodníku
7. Projednání a schválení přípojky NN na pozemek 300/8 v Řece
8. Projednání služeb od firmy Digis a.s. na rok 2019
9. Žádost o příspěvek klubu Českých turistů k výročí 95 let chaty na Ropičce
10. Projednání a vyjádření k žádosti, Přístavba a nástavba, úpravy RD č.4 a HB., se vznikem nové bytové jednotky.
11. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
12. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
13. Různé
14. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce

 
 

Odstávka vody

18.02.2019 15:26 (platnost do: 01.01.2030)

Vážení občané, ve středu 20. 2. 2019 bude probíhat monitoring vodovodu a zároveň odstávka vody na řádu od Parčíku přes Javor, obchod BEA, Hospůdka na náměstí, až po Slezský kamenolom. V době od 8:00 do 17:00 hod. Děkujeme za pochopení.
 
 

1. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019

23.01.2019 16:35 (platnost do: 01.01.2030)

Pozvánka

na 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 31.1.2019 v 16,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Schválení pronájmu bytu
2. Schválení člena do dozorčí rady Stonaxu o.p.s.
3. Žádost o příspěvek na kotel paní M.K.
4. Žádost o dar na opravy v kostele sv. Michaela ve Stříteži
5. Různé
6. Diskuse


Srdečně zve

Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

02.01.2019 17:08 (platnost do: 31.12.2025)
 
pdf.png pdf.png
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

12.12.2018 16:34 (platnost do: 01.01.2030)

P O Z V Á N K A

na poslední 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2018,
které je veřejné a bude se konat dne 19. 12. 2018 v 17,00 hodin
v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Projednání a schválení jednacího řádu obce Řeka
2. Schválení člena do dozorčí rady Stonaxu o.p.s.
3. Schválení Plánu inventur na rok 2018 a inventarizačních komisi obce Řeka
4. Projednaní a schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
5. Projednaní a schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2023
6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvek na Klub důchodců Střítež
7. Projednání ceníku služeb na rok 2019
8. Různé
9. Diskuse

Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K - starosta obce
 
 

Oznámení o změně územního plánu obce Řeka

12.12.2018 15:10 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png pdf.png
 

Zveřejnění záměru pronájmu bytových prostor

10.12.2018 17:33 (platnost do: 01.01.2030)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Řeka © 2020 | poslední aktualizace: 07.07.2020 13:22