Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Zastupitelstvo obce č.6, rozpočtové opatření č. 3

13.12.2017 22:16 (platnost do: 01.01.2020)

Srdečně zveme na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka a poslední v roce 2017, které je veřejné
a bude se konat dne 20.12.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu. Tak jak každý rok je připravené drobné pohoštění .


Program jednání:

1.Schválení rozpočtové opatření č.3
2.Schvalení Rozpočtu na rok 2018
3.Žádosti o příspěvky
4.Různé
5.DiskuseSrdečně zve
Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
pdf.png pdf.png
 

5. zasedání

16.10.2017 15:56 (platnost do: 01.01.2020)


na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 23.10.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení rozpočtové opatření č.2
2.Schvalení a výběr provozovatele obecního hostince
3.Různé
4.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka
 
 

Střednědobý výhled rozpočtu SOPS 2018-2020, Rozpočet SOPS na rok 2017

11.09.2017 11:49 (platnost do: 31.12.2020)

NA internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 (k nahlédnutí v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1).

Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky byl zveřejněn Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na 2018-2020.
http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-dok[18765]-strednedoby-rozpoctovy-vyhled-sdruzeni-obci-povodi-stonavky-obdobi-2018---2020

http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-dok[18011]-rozpocet-sops-na-rok-2017
 
 

4.Zastupitelstvo obce

07.08.2017 16:46 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 16.8.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Žádost o změnu užívaní budovy – p.Kapustková
2.Schvalení a výběr dodavatele na dopravní automobil
3.Projednaní a schválení opravy kříže a chodníků na hřbitově
4.Projednaní a schválení dodatků s MU TŘINEC o přestupcích
5.Různé
6.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Návrh střednědobého výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 15:30 (platnost do: 31.12.2027)
 
pdf.png
 

2. zastupitelstvo obce

24.04.2017 16:48 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 3.5.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení závěrečného učtu za rok 2016
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka z MS kraje
3.Odprodej části pozemku – 1152/2
4.Různé
5.Diskuse


Srdečně zve Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Závěrečný účet za rok 2016

05.04.2017 15:25
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Odprodej pozeku 1152

27.03.2017 16:05 (platnost do: 01.01.2020)
 
pdf.png doc.png
 

Obecně závazná vyhláška 1/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a základní školy

24.03.2017 11:47
 
pdf.png
 

Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2017

24.03.2017 11:00


Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.