Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


2. zastupitelstvo obce

24.04.2017 16:48 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 3.5.2017 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení závěrečného učtu za rok 2016
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka z MS kraje
3.Odprodej části pozemku – 1152/2
4.Různé
5.Diskuse


Srdečně zve Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Závěrečný účet za rok 2016

05.04.2017 15:25
 
 

Odprodej pozeku 1152

27.03.2017 16:05 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Obecně závazná vyhláška 1/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a základní školy

24.03.2017 11:47
 
 

Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2017

24.03.2017 11:00


Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.

 
 

Neznámý vlastník

17.03.2017 13:35 (platnost do: 31.12.2023)
 
 

1. zastupitelstvo obce Řeka

01.03.2017 17:00 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka na1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 8.3.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení dohody mezi obci Řeka a Smilovice o spadovém obvodu pro MŠ Řeka
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka
3.Projednaní a schválení žádosti Myslivecký spolek Smilovice – Řeka
4.Podání žádosti na navýšení ceny za požární prevenci v obci Smilovice
5.Žádost Slezské evangelické církve v Komorní Lhotce – na kapli v Řece
6.Různé
7.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Zastupitelstvo obce č.7

13.12.2016 10:52 (platnost do: 01.01.2020)7. zasedání zastupitelstva obce Řeka, které je veřejné
a bude se konat dne 19.12.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

( Opět bude připravené pohoštění a občerstvení )


Program jednání:

1.Rozpočet obce 2017
2.Různé
3.Diskuse

Srdečně zve


Starosta obce
 
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

05.10.2016 17:15 (platnost do: 01.01.2020)

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 12.10.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Rozpočtové opatření č.3
2.Schvalení odprodeje starého hasičského auta Karosa
3.Projednaní a schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu
4.Projednání a schváleni žádosti firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
5.Různé
6.Diskuse

Srdečně zve


Starosta obce
 
 

Pozvánka na zastupitelstvo obce

11.07.2016 16:10 (platnost do: 01.01.2020)

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.7.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Vydaní Územního plánu Řeka
2.Schvalení přijetí dotace a podpis smlouvy s MSK na projektovou dokumentaci křižovatky před hotelem Řeka .
3.Projednaní a schválení žádosti p.Bárty a p.Janečkové .
4.Schválení smlouvy na odkup hasičského auta Tatra 815 4x4 z TŽ.
5.Různé
6.Diskuse

Srdečně zve

Tomáš Tomeczek
Starosta obce