Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Zahájení zjišťovacího řízení záměru " Plán otvírky, přípravy a dobývání - pokračování těžby výhradního ložiska pískovce Řeka" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

26.01.2018 21:19 (platnost do: 31.12.2028)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Sdružení obcí povodí Stonávky rozpočet 2018, SVR, rozpočtové opatření

08.01.2018 12:43 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Schválený rozpočet obce Řeka na rok 2018

08.01.2018 12:41 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png
 

Střednědobý výhled rozpočtu SOPS 2018-2020, Rozpočet SOPS na rok 2017

11.09.2017 11:49 (platnost do: 31.12.2020)

NA internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 (k nahlédnutí v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1).

Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky byl zveřejněn Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na 2018-2020.
http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-dok[18765]-strednedoby-rozpoctovy-vyhled-sdruzeni-obci-povodi-stonavky-obdobi-2018---2020

http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-dok[18011]-rozpocet-sops-na-rok-2017
 
 

Návrh střednědobého výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 15:30 (platnost do: 31.12.2027)
 
pdf.png
 

Závěrečný účet za rok 2016

05.04.2017 15:25
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška 1/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a základní školy

24.03.2017 11:47
 
pdf.png
 

Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2017

24.03.2017 11:00


Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.

 
 

Neznámý vlastník

17.03.2017 13:35 (platnost do: 31.12.2023)
 
pdf.png soubor.png
 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných ve dnech 10.-11.10. 2014

11.10.2014 17:55
 
pdf.png