Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Neznámý vlastník

17.03.2017 13:35 (platnost do: 31.12.2023)
 
pdf.png soubor.png
 

1. zastupitelstvo obce Řeka

01.03.2017 17:00 (platnost do: 01.01.2020)

Pozvánka na1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 8.3.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení dohody mezi obci Řeka a Smilovice o spadovém obvodu pro MŠ Řeka
2.Schvalení přijetí dotace na DA pro SDH Řeka
3.Projednaní a schválení žádosti Myslivecký spolek Smilovice – Řeka
4.Podání žádosti na navýšení ceny za požární prevenci v obci Smilovice
5.Žádost Slezské evangelické církve v Komorní Lhotce – na kapli v Řece
6.Různé
7.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš Tomeczek
Starosta obce Řeka

 
 

Zastupitelstvo obce č.7

13.12.2016 10:52 (platnost do: 01.01.2020)7. zasedání zastupitelstva obce Řeka, které je veřejné
a bude se konat dne 19.12.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

( Opět bude připravené pohoštění a občerstvení )


Program jednání:

1.Rozpočet obce 2017
2.Různé
3.Diskuse

Srdečně zve


Starosta obce
 
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

05.10.2016 17:15 (platnost do: 01.01.2020)

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 12.10.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Rozpočtové opatření č.3
2.Schvalení odprodeje starého hasičského auta Karosa
3.Projednaní a schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu
4.Projednání a schváleni žádosti firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
5.Různé
6.Diskuse

Srdečně zve


Starosta obce
 
 

Pozvánka na zastupitelstvo obce

11.07.2016 16:10 (platnost do: 01.01.2020)

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.7.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Vydaní Územního plánu Řeka
2.Schvalení přijetí dotace a podpis smlouvy s MSK na projektovou dokumentaci křižovatky před hotelem Řeka .
3.Projednaní a schválení žádosti p.Bárty a p.Janečkové .
4.Schválení smlouvy na odkup hasičského auta Tatra 815 4x4 z TŽ.
5.Různé
6.Diskuse

Srdečně zve

Tomáš Tomeczek
Starosta obce
 
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka

13.04.2016 15:54 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.4.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení rozpočtového opatření č.1
2.Schválení změny dodavatele na elektřinu a plyn
3.Schválení žádosti o příspěvek na MS Smilovice – Řeka
4.Dodatek na autobusovou obslužnost s ARIVA
5.Darovací smlouva a zřízení věcného břemene s SCEAV Komorní Lhotka
6.Žádost farnosti ve Stříteži
7.Žádost KRPŠ hnojník
8.Různé
9.Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka

08.12.2015 07:37 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na poslední 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 16. 12. 2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu. Po skončení bude rozsvíceny vánoční stromek
u OÚ ŘEKA a je připravené pohoštění místních sponzoru .

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2016
2. Schválení Vyhláška o odpadech
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2015
4. Žádost o příspěvek pro Myslivecké sdružení Smilovice – Řeka
5. Různé
6. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Srdečně zveme všechny občany !
a určitě i letos bude připravené nějaké drobné občerstvení a kalendáře !

 
 

4. zasedání zastupitelstva obce

23.11.2015 14:21 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 25.11.2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1.Schválení rozpočtového opatření

2.Schválení odkupu pozemku od p.Pietra

3.Schválení žádosti o příspěvek na spolky ( důchodci, včelaři atd.)

4.Různé

5.Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka ,

01.06.2015 16:27 (platnost do: 01.01.2020)P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 10.6.2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1.Schválení Závěrečného učtu za rok 2014

2.Schválení - Účetní uzávěrky

3.Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 - nakládaní s odpady v obci Řeka

4.Schválení nákupu starších židli

5.Různé

6.Diskuse
Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Pozvanka č.9

11.12.2014 10:19 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na poslední 9. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 17. 12. 2014 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2015
2. Schválení rozpočtového opatření č.3 na rok 2014
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2014

4. Výběr dodavatele světel

4. Různé
5. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Pro všechny kteří přijdou bude připravené malé překvapení .