Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


2. zasedání zastupitelstva obce Řeka

13.04.2016 15:54 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.4.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení rozpočtového opatření č.1
2.Schválení změny dodavatele na elektřinu a plyn
3.Schválení žádosti o příspěvek na MS Smilovice – Řeka
4.Dodatek na autobusovou obslužnost s ARIVA
5.Darovací smlouva a zřízení věcného břemene s SCEAV Komorní Lhotka
6.Žádost farnosti ve Stříteži
7.Žádost KRPŠ hnojník
8.Různé
9.Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka

08.12.2015 07:37 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na poslední 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 16. 12. 2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu. Po skončení bude rozsvíceny vánoční stromek
u OÚ ŘEKA a je připravené pohoštění místních sponzoru .

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2016
2. Schválení Vyhláška o odpadech
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2015
4. Žádost o příspěvek pro Myslivecké sdružení Smilovice – Řeka
5. Různé
6. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Srdečně zveme všechny občany !
a určitě i letos bude připravené nějaké drobné občerstvení a kalendáře !

 
 

4. zasedání zastupitelstva obce

23.11.2015 14:21 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 25.11.2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1.Schválení rozpočtového opatření

2.Schválení odkupu pozemku od p.Pietra

3.Schválení žádosti o příspěvek na spolky ( důchodci, včelaři atd.)

4.Různé

5.Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka ,

01.06.2015 16:27 (platnost do: 01.01.2020)P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 10.6.2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1.Schválení Závěrečného učtu za rok 2014

2.Schválení - Účetní uzávěrky

3.Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 - nakládaní s odpady v obci Řeka

4.Schválení nákupu starších židli

5.Různé

6.Diskuse
Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Pozvanka č.9

11.12.2014 10:19 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na poslední 9. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 17. 12. 2014 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2015
2. Schválení rozpočtového opatření č.3 na rok 2014
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2014

4. Výběr dodavatele světel

4. Různé
5. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Pro všechny kteří přijdou bude připravené malé překvapení .


 
 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných ve dnech 10.-11.10. 2014

11.10.2014 17:55
 
 

Informace o dražbě

22.09.2014 08:37
 
 

Územní plán obce Řeka - návrh řešení

18.09.2014 13:09
 
 

8.zasedání zastupitelstva

12.08.2014 05:55 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 8. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 18.8. 2014 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Schválení 2 úpravy rozpočtu
2. Výběr realizační firmy , na MŠ a Hasičskou zbrojnici
3. Projednání povodňových stupňů
4. Schválení nových cen za pronájem sálu
5. Smlouva s RWE
6. Různé
7. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

7. zasedání zastupitelstva obce Řeka

09.06.2014 17:36 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 7. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 16.6. 2014 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1. Projednání a výběr nájemce hospody U Hybše
2. Schválení smlouvy s Krajem o prodloužení doby na doúčtováni nákladů na projektovou dokumentaci na akci Posilení vodního zdroje .
3. Projedání barevné fasády na MŠ Řeka a hasičskou zbrojnici
4. p.Szpandrzyk návrh na uzavření dohody
5. Odprodej kultivátoru
6. Různé
7. Diskuze
Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce