Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Informace o dražbě

22.09.2014 08:37
 
pdf.png
 

Územní plán obce Řeka - návrh řešení

18.09.2014 13:09
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Oznámení o vyhlášení programu podpora obnovy kulturních památek

06.03.2014 12:48
 
pdf.png
 

Výzva k podání nabídky

10.07.2013 17:13 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png
 

Nařízení Státní veterinární správy

10.06.2013 12:35
 
pdf.png
 

8.zasedání zastupitelstva obce Řeka

10.12.2012 16:03 (platnost do: 31.12.2020)

P O Z V Á N K A

   na poslední 8. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 17. 12. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2013
2. Schválení rozpočtového opatření č.2 na rok 2012
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2012
4. Schválení úpravy smlouvy dotace na přípravu projektu z Kraje ( chodník )
5. Žádost o příspěvek Evangelické církve na generální opravu zvonu v kapli v Řece.
6. Různé
7. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Pro všechny kteří přijdou bude připravené malé překvapení .
 
 

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci .

12.07.2012 19:21 (platnost do: 31.12.2020)

Obec Řeka
Řeka č.p. 73 . 739 55


Výběrové řízení na projektanta pro projektovou dokumentaci :
Posílení jímání vodovodního řadu obce Řeka.

Zadaní :
- Zpracováni projektové dokumentace na jímaní vody v délce cca 800 m od rezervoárů.
- Úprava surové vody na pitnou dle možností ( chlorovaní ,ionizace ,UV lampa )
- Zpracovaní projektu na rezervní posilovací vrt na obecním pozemku na základě hydrogeologického průzkumů.
- Projektová dokumentace na propojení vodovodu obce Řeka na rezervoárů obce Smilovice –včetně měření odebraných m3 vody a její regulaci , a její následné úpravy
- Cenová kalkulace na celou realizaci stavby

Podmínky pro hodnocení :
- Projektová dokumentace včetně územního rozhodnutí
- Akreditovaný projektant pro vodohospodářské stavby
- Minimálně 5 let v oboru .
- Reference
- Nejnižší cenová nabídka - podána po místním šetření nejpozději dne 15.8.2012 v 15.00 hod. na obecním úřadě v Řece .

Podrobné informace k požadavkům na projektovou dokumentaci budou sděleny na místní obchůzce všem zájemcům najednou dne 6.8.2012 od 8.00 hodin na obecním úřadě v Řece . Za účasti starosty obce Řeka , vodovodního správce obce Řeka a zástupce obce Smilovice .

Zájemci se mohou hlásit u starosty obce Řeka do 3.8.2012
Tomáš Tomeczek – starosta obce Řeka
Mob. 775 180 636

 
 

zastupitelstvo obce Řeka

11.06.2012 17:15 (platnost do: 12.12.2020)

P O Z V Á N K A

na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 18.6. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Schválení závěrěčného účtu obce za rok 2011
2. Žádost p.Georgiadise o veřejné osvětlení
3. Různé
4. Diskuze


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce
 
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka

03.04.2012 21:07 (platnost do: 31.12.2020)

P O Z V Á N K A
na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 11.4. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Projednaní návrhu smlouvy o provedení stavby u p.Szpandrzyka
2. Žádost o pronajem budovy u Hybše
3. Různé
4. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce
 
 

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka

13.09.2011 20:55 (platnost do: 01.01.2022)

na 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 22.9. 2011 v 16,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Projednaní žádosti na změnu územního plánu
2. Různé
3. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce