Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných ve dnech 10.-11.10. 2014

11.10.2014 17:55
 
pdf.png
 

Informace o dražbě

22.09.2014 08:37
 
pdf.png
 

Územní plán obce Řeka - návrh řešení

18.09.2014 13:09
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

8.zasedání zastupitelstva

12.08.2014 05:55 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 8. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 18.8. 2014 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1. Schválení 2 úpravy rozpočtu
2. Výběr realizační firmy , na MŠ a Hasičskou zbrojnici
3. Projednání povodňových stupňů
4. Schválení nových cen za pronájem sálu
5. Smlouva s RWE
6. Různé
7. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

7. zasedání zastupitelstva obce Řeka

09.06.2014 17:36 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 7. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 16.6. 2014 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1. Projednání a výběr nájemce hospody U Hybše
2. Schválení smlouvy s Krajem o prodloužení doby na doúčtováni nákladů na projektovou dokumentaci na akci Posilení vodního zdroje .
3. Projedání barevné fasády na MŠ Řeka a hasičskou zbrojnici
4. p.Szpandrzyk návrh na uzavření dohody
5. Odprodej kultivátoru
6. Různé
7. Diskuze
Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce
 
 

Zastupitelstvo č.6

24.05.2014 10:26 (platnost do: 01.01.2020)
 
pdf.png
 

Oznámení o vyhlášení programu podpora obnovy kulturních památek

06.03.2014 12:48
 
pdf.png
 

9. zasedání zastupitelstva

12.12.2013 08:50 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 9. zasedání zastupitelstva obce Řeka a poslední v letošním roce 2013, které je veřejné a bude se konat dne 18.12. 2013 v 17,00 hodin v sále nově zrekonstruované budovy Obecního hostince ( bývala hospoda U Hybše )

Program jednání:
1. Schválení rozpočtového opatření č.3
2. Rozpočet obce na rok 2014
3. Schválení zálohy za odpad na rok 2014
4. Žádost o příspěvek včelaři
5. Žádost klubu důchodců ze Střítěže
6. Žádost o dofinancování občanu v ISU Komorní Lkotka
7. Žádost o příspěvek Myslivecké sdružení Smilovice - Řeka
8. Žádost o příspěvek Římsko katolické církve
9. Žádost svazu tělesně postižených – Smilovice
10. Různé
11. Diskuze
Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Srdečně zveme všechny občany ! a určitě i letos bude připravené nějaké drobné občerstvení a kalendáře !

 
 

7. zasedání zastupitelstva

16.10.2013 10:16 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A
na 7. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné a bude se
konat dne 23.10. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:
1. Schválení 2. úpravy rozpočtu obce
2. Smlouva s MSK o poskytnutí dotace na Hasiče
3. Odprodej pozemku
4. Nabídka na řešení veřejného osvětlení
5. Informace z sněmu starostu
6. Žádost na vodovodní přípojku p.Barta a p.Stibor
7. Informace Policie ČR Hnojník
8. Různé
9. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K starosta obce

 
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

21.08.2013 16:26 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 28.8. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Odprodej pozemku pod chatou
2. Smlouva s fa.Hamrozi na zateplení
3. Vyběr firmy na dotaci zateplení MŠ a Hasičské zbrojnice
4. Žádost o vodovodní přípojku
5. Různé
6. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K