Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


Zastupitelstvo č.6

24.05.2014 10:26 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Oznámení o vyhlášení programu podpora obnovy kulturních památek

06.03.2014 12:48
 
 

9. zasedání zastupitelstva

12.12.2013 08:50 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 9. zasedání zastupitelstva obce Řeka a poslední v letošním roce 2013, které je veřejné a bude se konat dne 18.12. 2013 v 17,00 hodin v sále nově zrekonstruované budovy Obecního hostince ( bývala hospoda U Hybše )

Program jednání:
1. Schválení rozpočtového opatření č.3
2. Rozpočet obce na rok 2014
3. Schválení zálohy za odpad na rok 2014
4. Žádost o příspěvek včelaři
5. Žádost klubu důchodců ze Střítěže
6. Žádost o dofinancování občanu v ISU Komorní Lkotka
7. Žádost o příspěvek Myslivecké sdružení Smilovice - Řeka
8. Žádost o příspěvek Římsko katolické církve
9. Žádost svazu tělesně postižených – Smilovice
10. Různé
11. Diskuze
Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Srdečně zveme všechny občany ! a určitě i letos bude připravené nějaké drobné občerstvení a kalendáře !

 
 

7. zasedání zastupitelstva

16.10.2013 10:16 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A
na 7. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné a bude se
konat dne 23.10. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:
1. Schválení 2. úpravy rozpočtu obce
2. Smlouva s MSK o poskytnutí dotace na Hasiče
3. Odprodej pozemku
4. Nabídka na řešení veřejného osvětlení
5. Informace z sněmu starostu
6. Žádost na vodovodní přípojku p.Barta a p.Stibor
7. Informace Policie ČR Hnojník
8. Různé
9. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K starosta obce

 
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

21.08.2013 16:26 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 28.8. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Odprodej pozemku pod chatou
2. Smlouva s fa.Hamrozi na zateplení
3. Vyběr firmy na dotaci zateplení MŠ a Hasičské zbrojnice
4. Žádost o vodovodní přípojku
5. Různé
6. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K

 
 

Výzva k podání nabídky

10.07.2013 17:13 (platnost do: 31.12.2020)
 
 

Nařízení Státní veterinární správy

10.06.2013 12:35
 
 

4. zasedání zastupitelstva obce Řeka

27.05.2013 16:50 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

       na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
   a bude se konat dne 3.6. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Řešení dovozu jídla do MŠ Řeka - místo p.Wojkowské
2. Žádost o příspěvek na plavání
3. Žádost o vodovodní přípojku rod.Stiborova
4. Rozmístění dřev.soch v obci a řešení dřevěnych průlezek u OÚ .
5. Strategický plán obce - tvorba s podnikately
6. Různé
7. Diskuze

Srdečně zve

                                              Tomáš T O M E C Z E K
                                                    starosta obce
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Řeka

26.04.2013 17:00 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

3. zasedání zastupitelstva obce Řeka

10.04.2013 05:21 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 3. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 19. 4. 2013 v 16,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Projednání smlouvy s KARASKO CZ,s.r.o.
2. Smlouva o smlouvě budoucí na chodník s SSMSK
3. Smlouva s DIGIS na rok 2013
4. Akční plán na 2014 - 2024
5. Májová veselice
6. Různé
7. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce