Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Výzva k podání nabídky

10.07.2013 17:13 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png
 

Nařízení Státní veterinární správy

10.06.2013 12:35
 
pdf.png
 

4. zasedání zastupitelstva obce Řeka

27.05.2013 16:50 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

       na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
   a bude se konat dne 3.6. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Řešení dovozu jídla do MŠ Řeka - místo p.Wojkowské
2. Žádost o příspěvek na plavání
3. Žádost o vodovodní přípojku rod.Stiborova
4. Rozmístění dřev.soch v obci a řešení dřevěnych průlezek u OÚ .
5. Strategický plán obce - tvorba s podnikately
6. Různé
7. Diskuze

Srdečně zve

                                              Tomáš T O M E C Z E K
                                                    starosta obce
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Řeka

26.04.2013 17:00 (platnost do: 01.01.2020)
 
doc.png pdf.png pdf.png
 

3. zasedání zastupitelstva obce Řeka

10.04.2013 05:21 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 3. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 19. 4. 2013 v 16,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Projednání smlouvy s KARASKO CZ,s.r.o.
2. Smlouva o smlouvě budoucí na chodník s SSMSK
3. Smlouva s DIGIS na rok 2013
4. Akční plán na 2014 - 2024
5. Májová veselice
6. Různé
7. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

1. zasedání zastupitelstva

15.02.2013 06:02 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 25.2.2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Výběr a schválení dodavatele na projektovou dokumentaci na posílení vody
2.Výběr a schválení dodavatele na výměnu oken v staré časti OU
3.Schválení příspěvku na Stonax
4.Informace ze sněmu starostu Povodí Stonavky
5.Různé
6.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

8.zasedání zastupitelstva obce Řeka

10.12.2012 16:03 (platnost do: 31.12.2020)

P O Z V Á N K A

   na poslední 8. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 17. 12. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2013
2. Schválení rozpočtového opatření č.2 na rok 2012
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2012
4. Schválení úpravy smlouvy dotace na přípravu projektu z Kraje ( chodník )
5. Žádost o příspěvek Evangelické církve na generální opravu zvonu v kapli v Řece.
6. Různé
7. Diskuse

Srdečně zve Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Pro všechny kteří přijdou bude připravené malé překvapení .
 
 

7. zasedání zastupitelstva obce Řeka ,

29.10.2012 17:08 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

14.08.2012 06:28 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.8. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:
1. Přijeti dotace na projektovou dokumentaci k posílení vodovod. řádu
2. Výběr dodavatele na zhotovení Hydrogeologického průzkumu
3. Projednaní cenové nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení
4. Různé
5. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci .

12.07.2012 19:21 (platnost do: 31.12.2020)

Obec Řeka
Řeka č.p. 73 . 739 55


Výběrové řízení na projektanta pro projektovou dokumentaci :
Posílení jímání vodovodního řadu obce Řeka.

Zadaní :
- Zpracováni projektové dokumentace na jímaní vody v délce cca 800 m od rezervoárů.
- Úprava surové vody na pitnou dle možností ( chlorovaní ,ionizace ,UV lampa )
- Zpracovaní projektu na rezervní posilovací vrt na obecním pozemku na základě hydrogeologického průzkumů.
- Projektová dokumentace na propojení vodovodu obce Řeka na rezervoárů obce Smilovice –včetně měření odebraných m3 vody a její regulaci , a její následné úpravy
- Cenová kalkulace na celou realizaci stavby

Podmínky pro hodnocení :
- Projektová dokumentace včetně územního rozhodnutí
- Akreditovaný projektant pro vodohospodářské stavby
- Minimálně 5 let v oboru .
- Reference
- Nejnižší cenová nabídka - podána po místním šetření nejpozději dne 15.8.2012 v 15.00 hod. na obecním úřadě v Řece .

Podrobné informace k požadavkům na projektovou dokumentaci budou sděleny na místní obchůzce všem zájemcům najednou dne 6.8.2012 od 8.00 hodin na obecním úřadě v Řece . Za účasti starosty obce Řeka , vodovodního správce obce Řeka a zástupce obce Smilovice .

Zájemci se mohou hlásit u starosty obce Řeka do 3.8.2012
Tomáš Tomeczek – starosta obce Řeka
Mob. 775 180 636