Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

5. zasedání zastupitelstva obce Řeka

08.12.2015 07:37 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na poslední 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka v letošním roce , které je veřejné a bude se konat dne 16. 12. 2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu. Po skončení bude rozsvíceny vánoční stromek
u OÚ ŘEKA a je připravené pohoštění místních sponzoru .

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu na rok 2016
2. Schválení Vyhláška o odpadech
3. Projednaní a schválení planu inventur obce za rok 2015
4. Žádost o příspěvek pro Myslivecké sdružení Smilovice – Řeka
5. Různé
6. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Srdečně zveme všechny občany !
a určitě i letos bude připravené nějaké drobné občerstvení a kalendáře !

 
 

Návrh rozpočtu na rok 2016

01.12.2015 12:50 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png
 

4. zasedání zastupitelstva obce

23.11.2015 14:21 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 25.11.2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1.Schválení rozpočtového opatření

2.Schválení odkupu pozemku od p.Pietra

3.Schválení žádosti o příspěvek na spolky ( důchodci, včelaři atd.)

4.Různé

5.Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti lhůty k dokončení stavby

29.10.2015 11:19 (platnost do: 12.01.2016)
 
pdf.png
 

Oznámení o zákazu používat vodu z obecního vodovodu jako vodu pitnou

21.09.2015 12:43 (platnost do: 27.09.2015)
 
soubor.png pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Územního plánu Řeka formou opatření obecné povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání

16.09.2015 14:21 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Usnesení - termín dražebního jednání Jiří Sanxaridis

14.09.2015 13:12 (platnost do: 22.10.2015)
 
pdf.png
 

Informace k výměně občanský průkazů

27.08.2015 09:31 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png
 

Dražba

26.08.2015 15:38 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png
 

Dražební vyhláška

26.08.2015 15:36 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png