Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Oznámení o výběrovém řízení

19.08.2015 09:18 (platnost do: 30.11.2015)
 
pdf.png
 

Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

07.08.2015 11:25 (platnost do: 04.09.2015)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace PstravaúKarvináúF-M -CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek

16.07.2015 09:09 (platnost do: 28.08.2015)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

08.07.2015 15:51 (platnost do: 27.08.2015)
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška1/2015

15.06.2015 16:03 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka ,

01.06.2015 16:27 (platnost do: 01.01.2020)P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 10.6.2015 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:


1.Schválení Závěrečného učtu za rok 2014

2.Schválení - Účetní uzávěrky

3.Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 - nakládaní s odpady v obci Řeka

4.Schválení nákupu starších židli

5.Různé

6.Diskuse
Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Dražební vyhláška

29.05.2015 11:11 (platnost do: 02.07.2015)
 
pdf.png pdf.png
 

Návrh závěrečného účtu obce Řeka za rok 2014

18.05.2015 16:39 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška - hromadné předpisné seznamy

04.05.2015 12:49 (platnost do: 01.06.2015)
 
pdf.png
 

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2014

10.04.2015 12:37 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png