Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

30.07.2013 13:30 (platnost do: 15.08.2013)
 
pdf.png
 

Závěrečný účet za rok 2012

31.05.2013 13:23 (platnost do: 31.07.2013)
 
pdf.png pdf.png pdf.png soubor.png pdf.png pdf.png
 

4. zasedání zastupitelstva obce Řeka

27.05.2013 16:50 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

       na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
   a bude se konat dne 3.6. 2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Řešení dovozu jídla do MŠ Řeka - místo p.Wojkowské
2. Žádost o příspěvek na plavání
3. Žádost o vodovodní přípojku rod.Stiborova
4. Rozmístění dřev.soch v obci a řešení dřevěnych průlezek u OÚ .
5. Strategický plán obce - tvorba s podnikately
6. Různé
7. Diskuze

Srdečně zve

                                              Tomáš T O M E C Z E K
                                                    starosta obce
 
 

Sdělení FÚ

08.05.2013 08:58 (platnost do: 31.12.2013)
 
pdf.png pdf.png
 

Závěrečný účet Sdružení povodí Stonávky 2012

02.05.2013 08:33 (platnost do: 31.05.2013)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Řeka

26.04.2013 17:00 (platnost do: 01.01.2020)
 
doc.png pdf.png pdf.png
 

3. zasedání zastupitelstva obce Řeka

10.04.2013 05:21 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 3. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 19. 4. 2013 v 16,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Projednání smlouvy s KARASKO CZ,s.r.o.
2. Smlouva o smlouvě budoucí na chodník s SSMSK
3. Smlouva s DIGIS na rok 2013
4. Akční plán na 2014 - 2024
5. Májová veselice
6. Různé
7. Diskuse

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Oznámení o programu Podpory obnovy kulturních památek

27.02.2013 12:09 (platnost do: 30.04.2013)
 
pdf.png
 

1. zasedání zastupitelstva

15.02.2013 06:02 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 25.2.2013 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Výběr a schválení dodavatele na projektovou dokumentaci na posílení vody
2.Výběr a schválení dodavatele na výměnu oken v staré časti OU
3.Schválení příspěvku na Stonax
4.Informace ze sněmu starostu Povodí Stonavky
5.Různé
6.Diskuse


Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky

13.02.2013 14:00 (platnost do: 31.03.2013)
 
pdf.png