Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka

06.04.2011 17:05 (platnost do: 31.12.2011)

P O Z V Á N K A

   na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
 a bude se konat dne 13. 4. 2011 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Schválení a příjetí dotace od Krajské úřadu Moravskoslezského kraje ( Májová veselice )
2. Schválení a přijetí daru od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ( bezúplatný převod budovy Hybš )
3. Oznámení o záměru odprodat pozemek pod rodinným domem manželů Šedovičových
4. Různé
5. Diskuse

Srdečně zve
                                            Tomáš T O M E C Z E K
                                                    starosta obce
 
 

Oznámení o záměru prodat pozemek

14.03.2011 11:34 (platnost do: 31.03.2011)
 
pdf.png
 

Oznámení o konání SLDB a roce 2011

04.03.2011 14:48 (platnost do: 30.04.2011)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

17.02.2011 11:14 (platnost do: 31.03.2011)
 
pdf.png pdf.png
 

Rozpočet na 2011 - návrh, Sdružení obcí povodí Stonávky

16.02.2011 10:16 (platnost do: 31.03.2011)
 
pdf.png
 

Oznámení nabídky pozemku k odprodeji

08.02.2011 12:27 (platnost do: 31.01.2011)
 
pdf.png
 

Oznámení o možnosti čerpaní podpory na obnovu kulturních památek

08.02.2011 12:25 (platnost do: 30.04.2011)
 
pdf.png
 

Nabídka pozemku k odprodeji

08.02.2011 10:31 (platnost do: 31.01.2011)
 
pdf.png
 

1. zasedání zastupitelstva

24.01.2011 17:09 (platnost do: 01.03.2011)

P O Z V Á N K A

       na 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
   a bude se konat dne 31. 1. 2011 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:1. Žádost ZŠ a MŠ Smilovice o příspěvek na plavec.výcvik
2. Dodatek smlouvy s VEOLIA Transport
3. Žádost o koupi pozemku p.Kubienovou
4. Žádost o Klubu rodiču a přátel ZŠ a MŠ o přispěvek na celý rok 2011
5. Vyjadření k územnímu řízení a ohlašení stavby p.Kisze Marka
6. Schválení obecního opatření 1/2011 ( změna uzemního planu č.1 a č.2)
7. Různé
8. Diskuze

Srdečně zve

                                             Tomáš T O M E C Z E K
                                                    starosta obce
 
 

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování taxislužby v roce 2011

06.01.2011 12:25 (platnost do: 24.11.2011)
 
pdf.png