Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

II.Výzva -Výběrové řízení na projektovou dokumentaci k posílení vody .

08.01.2013 15:48 (platnost do: 01.01.2014)

II.Výzva -Výběrové řízení na projektovou dokumentaci k posílení vody .
Obec Řeka
Řeka č.p. 73 . 739 55


Výběrové řízení na projektanta pro projektovou dokumentaci :
Posílení jímání vodovodního řadu obce Řeka.

Zadaní :
1. Zpracováni projektové dokumentace na jímaní vody a přivod v délce cca 800 m od rezervoárů z povrchového toku.
2 .Zpracovaní projektu na rezervní posilovací vrt na obecním pozemku na základě geologického průzkumů.
3. Úprava surové vody na pitnou dle možností ( chlorovaní ,ionizace ,UV lampa )
4. Projektová dokumentace na propojení vodovodu obce Řeka na rezervoárů obce Smilovice –včetně měření odebraných m3 vody a její regulaci , a následné úpravy
5.Cenová kalkulace včetně položkového rozpočtu na celou stavbu.
6.Projektová dokumentace včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení .
7.Termín realizace do 8/2013

Podmínky pro hodnocení :

- Akreditovaný projektant pro vodohospodářské stavby
- Minimálně 5 let v oboru .
- Reference
- Nejnižší cenová nabídka - podána po místním šetření nejpozději dne 31.1.2013 v 12.00 hod. na obecním úřadě v Řece .


Zájemci se mohou zaslat cenové nabídky jak poštou tak emailem :

Posílení jímání vodovodního řadu obce Řeka ,Obec Řeka ,Řeka 73 , 739 55
Email : obecreka@cbox.cz

Tomáš Tomeczek – starosta obce Řeka
Mob. 775 180 636

 
 

Nařízení státní veterinární správy

02.01.2013 10:25 (platnost do: 31.12.2013)
 
pdf.png
 

Výzva č. 8 k předkládání žádostí o dotaci

02.01.2013 10:24 (platnost do: 25.01.2013)
 
pdf.png pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz systému odpadů

17.12.2012 18:39 (platnost do: 31.12.2013)
 
pdf.png
 

Návrh rozpočtu obce na rok 2013

29.11.2012 11:58 (platnost do: 31.12.2012)
 
pdf.png
 

Nařízení obce Řeka č. 1/2012

16.11.2012 14:07 (platnost do: 31.12.2012)
 
pdf.png
 

7. zasedání zastupitelstva obce Řeka ,

29.10.2012 17:08 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Oznámení o zastavení řízení

13.09.2012 11:04 (platnost do: 31.12.2012)
 
pdf.png
 

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

22.08.2012 08:57 (platnost do: 31.10.2012)
 
pdf.png
 

6. zasedání zastupitelstva obce Řeka

14.08.2012 06:28 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.8. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:
1. Přijeti dotace na projektovou dokumentaci k posílení vodovod. řádu
2. Výběr dodavatele na zhotovení Hydrogeologického průzkumu
3. Projednaní cenové nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení
4. Různé
5. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce