Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje MSK formou opatření obecné povahy

04.01.2011 09:14 (platnost do: 31.01.2011)
 
pdf.png
 

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu

29.12.2010 16:20 (platnost do: 31.01.2010)
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

27.12.2010 19:27 (platnost do: 12.01.2011)
 
pdf.png
 

|Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

27.12.2010 19:25 (platnost do: 12.01.2011)
 
pdf.png
 

9.zasedání zastupitelstva

17.12.2010 06:36 (platnost do: 31.05.2011)

P O Z V Á N K A

na 9. zasedání zastupitelstva obce Řeka a poslední v letošním roce 2010 , které je veřejné a bude se konat dne 27.12. 2010 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:
1. Schválení 2. úpravy rozpočtu obce
2. Rozpočet obce na rok 2011
3. Inventarizace majetku obce
4. Projednání spolufinancovaní PČ Hnojník
5. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1. a č.2/2011
6. Žádost o pronájem pozemku p.Hamrozimu
7. Žádost na vodovodní přípojku p.Trčka
8. Žádost o dofinancování občanu v ISU Komorní Lkotka
9. Žádost KRPŠ ZŠ a MŠ Smilovice o příspěvek na Mikuláše
10. Žádost o příspěvek Farního zboru Evang.cirk. Komorní Lkotka
11. Různé
12. Diskuze
Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

Srdečně zveme všechny občany ! a určitě i letos na konec bude připravené nějaké drobné osvěžení.

 
 

Doručení veřejnou vyhláškou

14.12.2010 09:00 (platnost do: 31.12.2010)
 
pdf.png
 

Návrh rozpočtu 2011 a rozpočtový výhled do roku 2015

10.12.2010 15:09 (platnost do: 31.12.2010)
 
pdf.png
 

Oznámení o uložení písemnosti

25.11.2010 14:06 (platnost do: 31.12.2010)
 
pdf.png
 

Katastrální operát

24.11.2010 12:42 (platnost do: 07.12.2010)
 
pdf.png
 

pozvánka

10.11.2010 16:40 (platnost do: 08.11.2010)
 
pdf.png