Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Oznámení ke konání voleb 12.-13.10.2012

08.08.2012 15:39 (platnost do: 15.10.2012)
 
soubor.png
 

nařízení státní veterinární správy

26.07.2012 12:19 (platnost do: 31.12.2012)
 
pdf.png
 

Usnesení soudního exekutora

22.06.2012 12:56 (platnost do: 31.07.2012)
 
pdf.png
 

Závěrečný účet obce Řeka za rok 2011

12.05.2012 12:02 (platnost do: 31.12.2012)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Přerušení dodávek elektrické energie

06.04.2012 10:32 (platnost do: 10.05.2012)

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,
v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e,
bod 6 Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:

Termín - dne : 02. a 9.5.2012 Čas: od 07:30 do 15:00 hod.

v obci : Řeka část obce : Řeka,– viz vyznačeno v přiložených souborech-Vymezená oblast: fialová čára

Termín - dne : 09.05.2012 Čas: od 07:30 do 15:00 hod.

v obci : Řeka část obce : Řeka,– viz vyznačeno v přiložených souborech-Vymezená oblast: modrá čára

Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých

Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
V platném znění a v souladu s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst.1,
zákona č. 2/2003 Sb. ve znění změn a doplňků, o umístění oznámení na úřední
desku Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

S pozdravem
Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy - operátor

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčin 4

Odbor Příprava Morava
28.října 3123/152
709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel. +420 591 176 400
fax +420 591 114 285
GSM: +420 606 777 889

mailto: zdenek.fisarek@cezdistribuce.cz


http: //www.cez.cz

--------------------------------------------------------------------------------


 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky

04.04.2012 10:18 (platnost do: 30.04.2012)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

1. zasedání zastupitelstva obce Řeka

21.02.2012 13:16 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 29.2. 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:
1. Projednaní návrhu smlouvy o provedení stavby u p.Szpandrzyka
2. Žádost klubu důchodců - Střitěž
3. Žádost o příspěvky S.Z.T.P. Smilovice
4. Projednaní s chválení příspěvku na PČ v HNOJNIKU
5. Žádost Římskokatolické církve ve Střítěži
6. Různé
7. Diskuze

Srdečně zve
Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Podpora obnovy kulturních památek

10.02.2012 09:52 (platnost do: 30.04.2012)
 
pdf.png
 

Dražební vyhláška

10.02.2012 09:47 (platnost do: 31.03.2012)
 
pdf.png
 

Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

10.02.2012 09:46 (platnost do: 28.02.2012)
 
pdf.png