Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení dokumentu

05.05.2009 09:04
 
 

Volby do evropského parlamantu

24.04.2009 08:46

O Z N Á M E N Í


Starosta obce Řeka


podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do evropského parlamentu a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, konaných
ve dnech 5. - 6. června 2009


s t a no v u j e


pro obec Řeka jeden volební okrsek


se sídlem

v KULTURNÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU ŘEKAMinimální počet členů okrskové volební komise: 5 členů
j m e n u j ezapisovatelkou okrskové volební komise


paní Vlastu Hamříkovou

Tomáš T O M E C Z K
starosta obce
V Řece dne 06. 04. 2009
 
 

Oznámení o budování sítě bodů PPBP - katastrální úřed pro MSK

14.04.2009 10:47
 
 

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky 2008

18.03.2009 16:46
 
 

Návrh rozpočtu obce Řeka na rok 2009

16.03.2009 16:16


 
soubor.png
 

Závěrečný účet obce Řeka za rok 2008

16.03.2009 15:44
 
 

Závěrečný účet obce Řeka za rok 2008 - zpráva auditu

16.03.2009 15:07
 
 

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci

16.03.2009 13:32
 
 

Nařízení Státní veterinární správy

09.03.2009 08:39
 
 

Nabídka pozemků PF k pronájmu

16.02.2009 15:19