Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Nabídka pozemků k pronájmu

23.01.2009 10:57
 
soubor.png
 

Nabídka pozemků k pronájmu

12.11.2008 16:31
 
 

volby 2008

17.09.2008 16:52
 
soubor.png soubor.png
 

Nařízení Státní veterinární správy

19.08.2008 10:01
 
pdf.png
 

Výběrové řízení

09.07.2008 16:48

Obec Řeka 739 55 pošta Smilovice
IČ: 00576891 558 694652,558 637305
Č. j. VZ / 002/2008 V Řece dne 09.07.2008
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Vypracování projektu rekonstrukce budovy obecního úřadu a kulturního domu v Řece


Obecní zastupitelstvo obce Řeka se zadává veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektu rekonstruke budovy obecního úřadu v Řece a sálu kulturního domu v Řece

Případní zájemci mohou získat podrobnou specifikaci předmětu zakázky u starosty obce pana
Tomáše Tomeczka, tel. 558 637305, 558 694652, mobil 775 180 636, fax 558 637 305, email obecreka@cbox.cz nebo vlastah@post.cz.

Lhůta pro podání nabídek: 31. 07. 2008 do 12.00 hodin

Tomáš T O M E C Z E K

starosta


vyvěšeno: 06. 07.2008
sejmuto:

 
 

PF ČR - Nabídka pozemků k pronájmu

21.05.2008 12:57
 
 

Pozvánka na 4. ZO v roce 2008

16.04.2008 10:53

>P o z v á n k a

na 4. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 23.4. 2008 v 17:00 hodin v sále kulturního domu.

Program jednání:

1. Najemní smlouva s O2 - pokrytí signálu v Řece
2. Najemní smlouva s Mudr.Malyszovou
3. Knihovna
4. Májová veselice
5. Informace ze sněmu starostů
6. Žádosti na změnu uzemního plánu
7. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
8. Žádost o příspěvek Svazu tělesně postižených ze Smilovic
9. Různé
10. Diskuze

Srdečně zve

Tomáš Tomeczek


 
 

Vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí

15.04.2008 12:30
 
 

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 3/2008

13.03.2008 13:16
 
 

Územní rozhodnutí č. 7

03.03.2008 08:45