Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Oznámení o uložení písemnosti

25.11.2010 14:06 (platnost do: 31.12.2010)
 
pdf.png
 

Katastrální operát

24.11.2010 12:42 (platnost do: 07.12.2010)
 
pdf.png
 

pozvánka

10.11.2010 16:40 (platnost do: 08.11.2010)
 
pdf.png
 

Nabídka pronájmu pozemků - PF ČR

05.11.2010 11:04 (platnost do: 02.12.2010)
 
pdf.png
 

Pozvánka na ustavující zasedání

01.11.2010 17:18 (platnost do: 08.11.2010)
 
pdf.png
 

Výzva ke kácení a okleštění stromoví

06.10.2010 09:57 (platnost do: 15.11.2010)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu obce Řeka

14.09.2010 13:05 (platnost do: 01.11.2010)
 
pdf.png
 

Volby do obecního zatupitelstva

02.09.2010 14:16 (platnost do: 16.10.2010)
 
pdf.png
 

Nabídka pozemků k pronájmu - PF

06.08.2010 08:40 (platnost do: 03.09.2010)
 
pdf.png
 

Veřejná zakázka na proj.dokumentaci

21.07.2010 01:16 (platnost do: 31.12.2010)

Obec Řeka
739 55 pošta Smilovice
IČ: 00576891
558 694652,558 637305
VZ/001/2010

Veřejná zakázka

Vypracování projektu na chodník v obci Řece


Obecní zastupitelstvo obce Řeka se zadává veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace na chodník v obci Řeka v délce 1600m , vedoucí kolem hlavní komunikace ,

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební povolení včetně geodetického zaměření .K projektové dokumentaci bude také započítána i inženýrská činnost týkající se potřebných stanovisek a vyjádření (inženýrské sítě, CHKO, apod.) Projektová dokumentace bude sloužit jako příloha k žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Výstavba chodníku je plánována v délce 1,6 km a šířce 1,5 m ze zámkové dlažby, bude provedeno odvodnění a sjezdy pro vozíčkáře.
Navrhovaný postup je tedy následující:
- vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení
- vypracování položkového rozpočtu výkazu a výměr
- vyjádření dotčených orgánů

Případní zájemci mohou získat podrobnou specifikaci předmětu zakázky u starosty obce pana
Tomáše Tomeczka, tel. 558 637305, 558 694652, mobil 775 180 636, fax 558 637 305, email obecreka@cbox.cz nebo vlastah@post.cz.

Lhůta pro podání nabídek: 4. 08. 2010 do 12.00 hodin

Tomáš T O M E C Z E K

starosta


vyvěšeno: 20. 07.2010
sejmuto: