Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Rozpočet obce na rok 2008

20.02.2008 11:25
 
 

Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k pronájmu

07.02.2008 12:27
 
 

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 04/2008

06.02.2008 14:03
 
 

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 02/2008

04.02.2008 13:13
 
 

Nabídka pozemků k odprodeji

04.02.2008 13:08

V Řece dne 30.01. 2008

O Z N Á M E N Í

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, paragraf 39

odstavec 1 ve znění pozdějších změn a doplňků

uvědomuje obec Řeka v zastoupení starosty obce

o záměru obce odprodat pozemek

parcelní číslo 90/4 a 665 st. p. v k.ú. ŘekaPísemné žádosti zájemců přijímá obecní úřad v Řece

do 15.02. 2008
¨


Tomáš T O M E C Z E K

starosta
Vyvěšeno dne:....30.01.2008............................


Sejmuto dne:............................... Za správnost: Hamříková
 
 

Veřejná zakázka - energetický audit budovy OÚ v Řece

08.01.2008 19:14

Obec Řeka 739 55 pošta Smilovice
IČ: 00576891 558 694652,558 637305
Č. j. VZ /001/2008 V Řece dne 08.01.2008
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Vypracování energetického auditu pro budovu obecního úřadu a kulturního domu v Řece


Obecní zastupitelstvo obce Řeka se na svém II. zasedání v roce 2007 dne 17. 12. 2007 rozhodlo zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování energetického auditu pro budovu obecního úřadu v Řece a sálu kulturního domu v Řece

Případní zájemci mohou získat podrobnou specifikaci předmětu zakázky u starosty obce pana
Tomáše Tomeczka, tel. 558 637305, 558 694652, mobil 603 923 337, fax 558 637 305, email obecreka@cbox.cz nebo vlastah@post.cz.

Lhůta pro podání nabídek: 28. 02. 2008 do 12.00 hodin

Tomáš T O M E C Z E K

starosta


vyvěšeno: 08. 01.2008
sejmuto:
 
 

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Řeka

08.12.2007 17:56

P O Z V Á N K A
na 11. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 17. 12. 2007
v 16,30 hodin v sále kulturního domu.Program jednání:

1. Rozpočtové provizorium na rok 2008
2. Inventarizační komise
3. Úprava vodného na rok 2008
4. Žádost o finanční příspěvek na opravu zvonů střítěžské farnosti
5. Energetický audit na budovu OÚ
6. Zimní údržba komunikací pro firmy
7. Různé
8. Diskuze


Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Termíny zkoušek 2008 - TAXI

08.12.2007 17:55
 
pdf.png
 

Vodoměrná stanice, přípojka NN - oznámení o zahájení územního řízení

07.11.2007 12:44
 
pdf.png
 

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 2/2007

08.08.2007 09:39
 
pdf.png pdf.png