Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Oznámení o uložení písemnosti

13.04.2010 14:25
 
pdf.png
 

Oznámení k volbám do PS ČR

26.03.2010 10:38 (platnost do: 28.05.2010)

O Z N Á M E N Í


Starosta obce Řeka


podle zákona č. 247/1195 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, konaných
ve dnech 28. - 29. května 2010


s t a n o v u j e


pro obec Řeka jeden volební okrsek


se sídlem

v KULTURNÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU ŘEKAMinimální počet členů okrskové volební komise: 5 členů

j m e n u j e

zapisovatelkou okrskové volební komise


paní Vlastu Hamříkovou


Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce
V Řece dne 29. 03. 2010
 
 

Oznámení KÚ MSK , Katastrální pracoviště třinec

03.02.2010 11:43
 
pdf.png
 

Nabídka pozemků PF k pronájmu

02.02.2010 12:49
 
pdf.png
 

Nařízení KVS MSK 9/2009

28.12.2009 16:44 (platnost do: 31.12.2010)
 
pdf.png
 

Návrh rozpočtu 2010 Sdružení obcí povodí Stonávky

17.12.2009 11:42
 
pdf.png
 

Navrh rozpočtu na rok 2010 + rozpočtový výhled 2011-2014

09.12.2009 15:58
 
pdf.png pdf.png
 

Zkoušky TAXI 2009

07.12.2009 15:47 (platnost do: 31.12.2010)
 
pdf.png
 

Pozemkový fond - nabídka pozemků k pronájmu

04.11.2009 09:36
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška

28.08.2009 09:09
 
pdf.png