Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení Chodník v obci Řeka I. etapa

01.02.2016 10:18 (platnost do: 31.12.2016)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška oznámení o vydání Opatření obecné povahy čj.148/2016-MZE-15120

22.01.2016 14:06 (platnost do: 31.12.2016)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Stížnost a vyjádření ke stížnosti

11.01.2016 16:22 (platnost do: 29.02.2016)
 
pdf.png
 

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.12.2015 18:15 (platnost do: 31.12.2016)
 
pdf.png
 

Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí, Veřejná vyhláška

08.12.2015 11:59 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png
 

Návrh rozpočtu na rok 2016

01.12.2015 12:50 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti lhůty k dokončení stavby

29.10.2015 11:19 (platnost do: 12.01.2016)
 
pdf.png
 

Oznámení o zákazu používat vodu z obecního vodovodu jako vodu pitnou

21.09.2015 12:43 (platnost do: 27.09.2015)
 
soubor.png pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Územního plánu Řeka formou opatření obecné povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání

16.09.2015 14:21 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Usnesení - termín dražebního jednání Jiří Sanxaridis

14.09.2015 13:12 (platnost do: 22.10.2015)
 
pdf.png