Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Dražební vyhláška

20.04.2016 16:47 (platnost do: 31.05.2016)
 
soubor.png
 

2. zasedání zastupitelstva obce Řeka

13.04.2016 15:54 (platnost do: 01.01.2020)

P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva obce Řeka , které je veřejné
a bude se konat dne 20.4.2016 v 17,00 hodin v sále kulturního domu.


Program jednání:

1.Schválení rozpočtového opatření č.1
2.Schválení změny dodavatele na elektřinu a plyn
3.Schválení žádosti o příspěvek na MS Smilovice – Řeka
4.Dodatek na autobusovou obslužnost s ARIVA
5.Darovací smlouva a zřízení věcného břemene s SCEAV Komorní Lhotka
6.Žádost farnosti ve Stříteži
7.Žádost KRPŠ hnojník
8.Různé
9.Diskuse


Srdečně zve

Tomáš T O M E C Z E K
starosta obce

 
 

Výzva obec Ropice

15.03.2016 12:55 (platnost do: 04.04.2016)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - oznámení konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Řeka

03.03.2016 12:20 (platnost do: 11.04.2016)
 
soubor.png pdf.png
 

Návrh rozpočtu na rok 2016 - Sdružení ovcí povodí Stonávky

17.02.2016 16:12 (platnost do: 31.03.2016)
 
pdf.png
 

Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení Chodník v obci Řeka I. etapa

01.02.2016 10:18 (platnost do: 31.12.2016)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška oznámení o vydání Opatření obecné povahy čj.148/2016-MZE-15120

22.01.2016 14:06 (platnost do: 31.12.2016)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Stížnost a vyjádření ke stížnosti

11.01.2016 16:22 (platnost do: 29.02.2016)
 
pdf.png
 

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.12.2015 18:15 (platnost do: 31.12.2016)
 
pdf.png
 

Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí, Veřejná vyhláška

08.12.2015 11:59 (platnost do: 31.12.2015)
 
pdf.png