Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


Nová - Stezka pokladů Godula

16.05.2012 16:07 (platnost do: 01.01.2020)

Dobrovolníci obnovili lovecký chodník na Godulu

Na prodloužený květnový víkend přijela do Beskyd skupina mladých lidí, aby obnovila část starého loveckého chodníku na vrch Godula u obce Řeka. Po tomto chodníčku vede trasa nové naučné stezky nazvané „Stezka pokladů Godula“.

Od sobotního dopoledne měly na úpatí kopce opředeného pověstmi pohotovost krumpáče, motyky a hrábě. Dobrovolníci zde obnovovali zarostlý a místy už sotva patrný lovecký chodník. Podobné kopané chodníčky se v 19.století budovali po celých Beskydech v panských lesích pro lovecké účely. Na území CHKO Beskydy jsou dnes často využívány k přístupu na zajímavé přírodní lokality, což je i případ Goduly (737 m n. m.).
Mladí lidé se pustili do práce v sobotu 5. května 2012 a pokračovali i následující dny. Věnovali se „nejkritičtějšímu“ úseku mezi 2. a 3. zastavením NS, jen pár desítek metrů za posledními domy. Cílem bylo, obnovit funkčnost historické stezky a umožnit zde tak bezpečný pohyb návštěvníkům.
Většinu trasy bylo nutné vykopat krumpáčem, a pak chodníček pomocí dalších nástrojů upravovit na požadovanou šířku. „Pojďte sem s těmi krumpáči, tady za tím stromem bude stezka pokračovat,“ volá Daniel Roldán, vybavený instrukcemi od Správy CHKO Beskydy, a skupinka pěti chlapců se chopila svých pomůcek a pustila se do díla.
Cestička je zaříznuta do úbočí svahu a její sklon přizpůsoben tak, aby odolávala erozi. Místy byl vnější okraj zpevňován kameny,Místy museli brigádníci vytvořit živý řetěz, jehož prostřednictvím byly kameny přepraveny na vhodná místa. V místech, kde chodníček stoupal strměji, byla nutná i speciální modelace terénu. „Tady by bylo vhodné udělat schůdek, aby zde mohli turisté snáze procházet,“ pronesla Eliška Veselá a pustila se do jeho stavby pomocí plochých kamenů.
Práce na stezce byla dosti fyzicky náročná. Dobrovolníci z řad vysokoškoláků či absolventů VŠ si občas zazpívali během své činnosti lidové i moderní písně, aby jim šla práce lépe od ruky.
Naučná stezka bude slavnostně otevřena na konci května a odhalí turistům poklady přírody zdejšího regionu. Dozvíte se například o godulském pískovci, o pokladu zbojníka Ondráše či o cenných beskydských lesích a jejich zvířeně. Stezka dlouhá 4 km má 7 zastavení a vede z obce Řeka na masiv hory Godula.
„Příroda v Beskydech je opravdu krásná a rád jsem pomohl zpřístupnit její zajímavá místa,“ podotkl před odjezdem jeden z dobrovolníků Martin Javůrek.
Projekt s nímž mladí lidé sami přišli byl podpořen z programu Think Big. Další víkendová akce týmu se uskuteční na začátku června v CHKO Jeseníky.

Text a foto: Ing. Aleš Rudl

 
 

Majová veselice12.5.2012

13.04.2012 16:23 (platnost do: 31.12.2020)
 
 

Forest Man 2012 - pravidla

13.04.2012 16:13 (platnost do: 21.12.2020)
 
 

Diskriminovaná obec !! nová uvitací tabule !

07.09.2011 20:23 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Výzva

06.08.2011 21:21 (platnost do: 31.12.2020)

Obec Řeka vyzývá všechny majitele
pozemku, kteří uvažují a mají
zájem o změnu pozemku v novém
uzemním plánu obce, aby předložili
své návrhy na obecním úřadě v
Řece do 20.9.2011! Po tomto datu
již nebudou akceptované žádné
návrhy! Formuláře s žádosti naleznete
ke stažení na stránkách
obce nebo je možno ho vyzvednout
přímo na obecním úřadě.
Toto bylo projednáno a schváleno
na 4. zastupitelstvu obce Řeka dne
20.7.2011 v rámci příprav na nový
uzemní plán obce.

Tomáš TOMECZEK, starosta obce
Obec Řeka č.73 , 739 55 , tel. 558
637 305, email. obecreka@cbox.cz,
www.obecreka.cz
 
 

Spolupráce se prohlubuje

05.10.2010 06:49
 
 

SMS informace v obci Řeka

08.07.2009 06:50
 
 

Obecní Úřad Řeka nabízí občanům a firmám

03.04.2007 09:59

Obecní Úřad Řeka nabízí občanům a firmám prostory v Kulturním domě v Řece,
kde se nachází dva propojené sály , včetně nové kuchyně a příslušenství .
Zde si můžete uspořádat semináře , taneční a sportovní kurzy , oslavy ,svatby, plesy atd. …

Cena za pronájem sálu :
pro neziskové organizace
školy, zájmové kroužky apod.) činí 300,- Kč
pro ostatní 600,- Kč
Cena za pronájem kuchyně : 150,- Kč

plus spotřebovaná el.energie a plyn .

Zájemci mohou kontaktovat
správce KD OÚ v Řece – 558 69 46 52

 
 

Nový systém značení popelnic

21.02.2007 16:02

Vážený pane, vážená paní,

v rámci zpřehledňování systému sběru a svozu odpadů, jak i upřesňování evidence a následné fakturace za provedené služby, zahájíme v roce 2007 nový systém značení odpadových nádob nálepkami s platností na 1 rok.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., na vlastní náklady vyrobí nálepky s označením příslušného roku platnosti, svozové firmy a četnosti svozu (viz. příloha). Tyto nálepky budou, v množství vycházejícím z evidence, předány jednotlivým obcím. K nálepkám bude obcím dodán seznam obsahující adresní údaje jednotlivých stanovišť (jméno a adresa plátce, typ nádoby a četnost svozu).

Občané si budou moci nálepky vyzvednout na obecním/městském úřadu. Obec předá jednotlivým plátcům nálepky podle četnosti a zaznamená do přiloženého jmenného seznamu předání nálepky včetně příslušné četnosti. Po předání všech nálepek zašle obec vyplněný a upravený seznam spol. Nehlsen Třinec, s.r.o., která provede změny ve své evidenci.

Všichni občané by si měli vyzvednout nálepky a označit nádoby do konce února 2007. Po tomto termínu nebude odpad z neoznačených nádob vyvážen. V případě obcí, kde jsou nádoby v nájmu, budou neoznačené nádoby svezeny do spol. Nehlsen.

Tímto způsobem bude jednou ročně provedena inventura nádob v obcích a budou eliminovány nádoby, které si občané přistavili nad rámec uvedený ve vyhlášce, a za které jsou obcím účtovány svozy.

Pro zajištění informovaností všech občanů, je nutné výše uvedenou změnu otisknout v místním tisku (Hutník, Horizont), dále prezentovat na webových stránkách jednotlivých obcí, měst a spol. Nehlsen Třinec, s.r.o. V případě, že v obcích vychází občasníky, je vhodné sdělit změnu systému i touto formou.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na tel. čísle 602 572 678, 558 325 904 nebo e-mailem na adrese david.rucki@nehlsen.cz

S pozdravem,
Ing. David Rucki
ved. prov. svozu odpadu

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
U tohoto poplatku dochází od 01. 01. 2007 ke zvýšení ze 420 Kč na 440 Kč na osobu ročně. Ke zvýšení poplatku došlo vlivem zvýšení cen skládkovného za nebezpečný i komunální odpad.
Jelikož obec má určitý zdroj příjmu za odprodej separovaného odpadu, hrozí omezení tohoto příjmu při omezení třídění odpadu občany.
 
 

Výpisy z rejstříku trestů

21.02.2007 14:30